Sáng nay (17/7/2016) tại trường Đại học Vinh diễn ra Hội thảo khoa học “Khai thác và phát triển nguồn gen cá Chuối hoa (Channa maculata Lacepede), cá Lóc đen (Channa striata Bloch), cá Ngạnh (Cranoglanis sinensis Peters) ở Bắc Trung Bộ”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ nhiệm vụ quỹ gen cấp Nhà nước “Khai thác và phát triển nguồn gen cá Chuối hoa (Channa maculata Lacepede), cá Lóc đen (Channa striata Bloch), cá Ngạnh (Cranoglanis sinensis Peters) ở Bắc Trung Bộ” mã số NVQG-2013/16 do trường Đại học Vinh chủ trì thực hiện, ThS. Nguyễn Đình Vinh làm chủ nhiệm.

            Tham gia Hội thảo về phía khách mời có TS. Nguyễn Quang Huy – Phó viện trưởng Viện nghiên cứu NTTS 1; ThS. Chu Chí Thiết – Phân viện trưởng Phân viện NC NTTS Bắc Trung Bộ; Ông Trần Văn Võ – P.GĐ Trung tâm giống thủy sản Nghệ An; Ông Nguyễn Ngọc Dương – P.GĐ Công ty CP giống Nuôi trồng thủy sản Nghệ An; Ông Phạm Thanh Tùng – Giám đốc công ty CP sinh học Việt Thái; Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở KHCN các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa cũng cử các đại biểu tham dự.

             Về phía trường Đại học Vinh có PGS.TS. Ngô Đình Phương – Phó hiệu trưởng, TS. Đinh Phan Khôi – Trưởng phòng KH&HTQT, ThS. Nguyễn Hồng Soa – Trưởng phòng HCTH, TS. Nguyễn Thị Thanh – Trưởng Khoa Nông Lâm Ngư cùng tập thể cán bộ Khoa Nông Lâm Ngư và các đại diện học viên và sinh viên Ngành NTTS Khoa Nông Lâm Ngư tham dư Hội thảo.

            TS. Nguyễn Quang Huy – Phó viện trưởng Viện nghiên cứu NTTS 1TS. Nguyễn Thị Thanh – Trưởng Khoa Nông Lâm Ngư đồng chủ trì Hội thảo.

Sau khi nghi phát biểu chúc mừng của PGS.TS. Ngô Đình Phương – Phó hiệu trưởng Nhà trường, Hội thảo đã nghe 5 báo cáo liên quan đến các nội dung đã triễn khai liên quan đến đề tài do các báo cáo viên trình bày:

(1) Báo cáo đề dẫn: Thực trạng và định hướng Bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen thủy sản. Do ThS. Chu Chí Thiết trình bày.

(2) Báo cáo KH: Thử nghiệm sinh sản cá Ngạnh  (Cranoglanis sinensis Peters) trong điều kiện nhân tạo tài Nghệ An. Do ThS. Tạ Thị Bình trình bày.

(3) Báo cáo KH: Nghiên cứu sản xuất giống cá Chuối hoa (Channa maculata Lacepede) trong điều kiện nhân tạo. Do ThS. Nguyễn Ngọc Dương trình bày.

(4) Báo cáo KH: Nghiên cứu thành phần loài vi khuẩn gây bệnh trên cá Nganh (Cranoglanis sinensis Peters)  giai đoạn thương phẩm tại Nghệ An. Do ThS. Trương Thị Thành Vinh trình bày.

(5) Báo cáo KH: Ảnh hưởng của thức ăn đến tỷ lệ sồng và tốc độ tang trưởng của cá Lóc đen (Channa striata Bloch). Do ThS. Phạm Mỹ Dung trình bày.

Cũng tại Hội thảo, các Đại biểu đã thảo luận và làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến đặc điểm sinh thái, sinh sản, dinh dưỡng, ương nuôi và quy trình sản xuất các loài cá nói trên.

Hội thảo kết thúc 11h45 phút cùng ngày.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

PGS.TS. Ngô Đình Phương – Phó hiệu trưởng phát biểu chúc mừng Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

 

 Khách mời Hội thảo

Ths. Chu Chí Thiết trình bày báo cáo

Ông Nguyễn Ngọc Dương trình bày báo cáo


ThS. Tạ Thị Bình trình bày báo cáo

 ThS. Trương Thị Thành Vinh trình bày báo cáo

Bài đưa tin: Ngọc Toàn