Để đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cần tuyển dụng kỹ sư tốt nghiệp các ngành của khoa Nông Lâm Ngư vào làm việc tại các trang trại của Tập đoàn. Thông tin cụ thể như sau:

Xem file đính kèm: 20160606 14 hoang anh gia lai.pdf