ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 

 

Nghệ An, ngày 15  tháng 11 năm 2016

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP CẢM TÌNH ĐẢNG THÁNG 11 – 2016

KHOA NÔNG LÂM NGƯ

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

Chi đoàn

1

Kim Thị

Dung

17/07/1994

Quỳ Hợp, Nghệ An

54K NTTS

2

Nguyễn Thị

Nga

06/05/1995

Thanh Chương, Nghệ An

54K Nông học

3

Dương Thị

Vinh

23/06/1995

Thạch Hà, Hà Tĩnh

54K Nông học

4

Dương Thị

Hồng

28/11/1995

Thạch Hà, Hà Tĩnh

54K KN&PTNT

5

Nguyễn Thị

Thùy

04/04/1995

Quỳnh Lưu, Nghệ An

54B1 KTNN

6

Bùi Thị Huyền

Trang

10/05/1995

TX Hoàng Mai, Nghệ An

54B1 KTNN

7

Nguyễn Đình

Dương

10/09/1995

Nam Đàn, Nghệ An

54B2 KTNN

8

Nguyễn Thị Thanh

Nga

15/02/1995

Hương Khê, Hà Tĩnh

54B2 KTNN

9

Nguyễn Sĩ

14/07/1994

TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

55K NTTS

10

Nguyễn Thị Thúy

Hiền

21/07/1996

Diễn Châu, Nghệ An

55K Nông học

11

Bùi Đức

Kính

28/07/1995

Tân Kỳ, Nghệ An

55B KTNN

12

Lê Thị

Linh

15/06/1995

Mai Sơn, Sơn La

55B KTNN

13

Thái Đức

Thế

25/05/1997

Yên Thành, Nghệ An

56K NTTS

14

Đoàn Thị

Hải

11/04/1997

Diễn Châu, Nghệ An

56K Nông học

15

Lê Ngọc

Minh

15/04/1986

Thanh Chương, Nghệ An

56B KTNN

                         (Danh sách này có 15  người

 

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG UỶ BỘ PHẬN                  TM.BCH LIÊN CHI ĐOÀN

              BÍ THƯ                                                                BÍ THƯ

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Thanh                                         Cao Thị Thu Dung