Ngày 22/5/2016 công ty TNHH giống thủy sản Thiên Phú đã tiến hành phỏng vấn sinh viên cuối khóa ngành thủy sản của khoa vào làm việc cho công ty. Nay Công ty thông báo kết quả tuyển dụng như sau:

Xem file đính kèm: danh sach trung tuyenk nln dhv.pdf