Các em Sinh viên của khoa Nông Lâm Ngư có nhu cầu tuyển dụng đọc file đính kèm để nộp hồ sơ tuyển dụng:

Nông hữu tuyển dụng:thong_bao_tuyen_dung.pdf