Theo quyết định số 544/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 2 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo, từ năm 2017 Bộ cho phép trường Đại học Vinh tuyển sinh và đào tạo mã ngành Chăn nuôi.

Các thí sinh đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo, mọi thông tin các em tìm hiểu thêm trong cuốn những điều cần biết về tuyển sinh 2017:

Chúc các em thành công!