Cá Chuối hoa (Channa maculata Lacépède, 1802) loài cá xương nước ngọt, thuộc họ cá quả (Channidae) và là loài cá có giá trị kinh tế phân bố ở Việt Nam. Cá chuối hoa có thịt ngon được sử dụng trong nội địa và xuất khẩu như là loài thủy đặc sản. Cá Chuối hoa là loài nằm trong danh mục các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển theo Quyết định số 82/2008-QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký ngày 17 tháng 07 năm 2008. Cá được ghi trong sách đỏ Việt Nam với mức phân hạng nguy cấp và có trong danh sách các loài động vật cần được bảo tồn và bo vgp.

Các công trình nghiên cứu về cá Chuối hoa ở trên thế giới và ở Việt Nam cũng  chưa nhiều, các nghiên cứu chỉ mới dừng lại ở phân loại và mô tả đơn thuần trong các sách phân loại về khu hệ cá, bước đầu hình thành các cơ sở khoa học về đặc điểm sinh học sinh sản. Đặc biệt chưa có nghiên cứu nào được công bố về sản xuất giống cá Chuối hoa trong điều kiện nhân tạo tại Việt Nam.

Trước thực trạng về nguồn lợi cá quý hiếm bản địa bị giảm sút nghiêm trọng ngoài tự nhiên, nên việc nhanh chóng phục hồi bảo tồn và nuôi thương phẩm cá Chuối hoa là việc làm cần thiết. Nghiên cứu đồng bộ và xây dựng quy trình sản xuất giống cá Chuối hoa giúp chủ động sản xuất giống nhân tạo, hạn chế đánh bắt khai thác ngoài tự nhiên, kiểm soát và cung ứng con giống chủ động chất lượng đảm bảo cho người nuôi. Nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo thành công góp phần làm tăng đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao trong tập đoàn cá nước ngọt Việt Nam, giữ được nguồn gen quý hiếm, góp phần phát triển bền vững nghề nuôi cá nước ta hiện nay.

 

Xem file đính kèm: bai_bao_tap_chi_khcn_nghe_andhv.doc