7 chủng vi khuẩn được phân lập từ cá biến nghi mắc bệnh tụ huyết trùng có các đặc điểm hình thái, đặc tính sinh lý sinh hoá phù hợp với P. damselae trong đó 02 chủng T1.7 và chủng T1.8 gây chết chết 100% cá thí nghiệm sau 8 ngày gây nhiễm với biểu hiện lâm sàng đặc trưng của bệnh. Chủng T1.7 được xác định là P. damselae subsp. Piscicida. Các loại kháng sinh phổ biến để điều trị bệnh như Ampicilin, Gentamycin, Norfloxacin, Enrofloxacin, Erythromycin đều bị kháng bởi ít nhất 01 chủng vi khuẩn P. damselae, trong đó 02 chủng T1.7 và B10.25 kháng với 3-4 loại kháng sinh. Các kết quả nghiên cứu cho thấy rằng vi khuẩn P. damselae có độc lực cao, có nguy cơ kháng kháng sinh lớn, vì vậy cận có các nghiên cứu để đưa ra các giải pháp phòng và điều trị bệnh thích hợp, làm giảm thiệt hại do bệnh gây nên.

File đính kèm: phan_lap_va_xac_dinh_mot_so_dac_diem_sinh_hoc_cua_vi_khuan_photobacterium_damsalae_gay_benh_tu_huyet_trung_tren_ca_bien_le_minh_hai_da_sua_theo_eu_cau_cua_phan_bien.docx