TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 42 – Năm học 2016 - 2017

 (Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 25/6/2017)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

19/6

- 8h: Họp giao ban (TP: Cấp ủy, Lãnh đạo Viện, Trưởng bộ môn, Trưởng trại, các trợ lý đào tạo, cố vấn HT, BT LCĐ, Trợ lý QLSV, VPV; Tại VP viện)

- 15h: Giao ban công tác HSSV (đ/c Hà; Phòng họp tầng 6, nhà Điều hành)

 

Ba

20/6

 

 

 

21/6

CB tham gia coi thi kỳ thi THPT Quốc gia tại các điểm thi (cả ngày)

 

 

Năm

22/6

CB tham gia coi thi kỳ thi THPT Quốc gia tại các điểm thi (cả ngày)

 

 

Sáu

23/6

CB tham gia coi thi kỳ thi THPT Quốc gia tại các điểm thi (cả ngày)

 

 

Bảy

24/6

CB tham gia coi thi kỳ thi THPT Quốc gia tại các điểm thi

 

 

CN

25/6

 

 

 

Cả tuần

CB khẩn trương chấm bài thi học phần theo quy định!