TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA NÔNG LÂM NGƯ

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 30 – Năm học 2016 - 2017

 (Từ ngày 27/3/2017 đến ngày 02/4/2017)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

27/3

 

- 14h: Họp Bộ môn KHCT và Bộ môn BVTV (tại phòng họp khoa)

- 15h: Giao ban công tác HSSV (đ/c Hà; Phòng họp tầng 6, nhà Điều hành)

 

Ba

28/3

- 8h: Họp giao ban đầu tuần (TP: Cấp ủy, BCN, Trưởng bộ môn, Trưởng trại, các trợ lý đào tạo, cố vấn HT, BT LCĐ, Trợ lý QLSV; Tại VP khoa)

 

 

29/3

 

 

 

Năm

30/3

 

 

- 19h30: Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 của Khoa Nông Lâm Ngư (toàn thể đảng viên của chi bộ cán bộ; Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành)

Sáu

31/3

 

 

 

Bảy

01/4

 

 

 

CN

02/4

 

 

 

Cả tuần