TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA NÔNG LÂM NGƯ

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 20 – Năm học 2016 - 2017

 (Từ ngày 16/01/2017 đến ngày 22/01/2017)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

16/01

- 8h: Họp giao ban đầu tuần (TP: Cấp ủy, BCN, Trưởng bộ môn, Trưởng trại, các trợ lý đào tạo, cố vấn HT, BT LCĐ, Trợ lý QLSV; Tại VP khoa)

- 15h: Giao ban công tác HSSV (đ/c Hà; Phòng họp tầng 6, nhà Điều hành)

 

Ba

17/01

- 8h: ập huấn phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO (sáng  08h00; Chiều: 13h30) Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành (Nhóm 1); Phòng A4- 201 (Nhóm 2);  Phòng A4 -202 (Nhóm 3)

 

 

18/01

 

 

 

Năm

19/01

 

 

 

Sáu

20/01

 - 8h: Họp Chi Bộ

- 9h30: Họp khoa

 

 

Bảy

21/01

 

 

 

CN

22/01

 

 

 

Cả tuần