Phong trào đỡ đầu các chi đoàn là một hoạt động đã trở thành thông lệ của chi đoàn cán bộ Nông Lâm Ngư. Thông qua hoạt động này, sự kết nối giữa các thầy cô và sinh viên được tăng lên. Sinh viên các chi đonà có thêm một kênh để đề xuất ý kiến tâm tư nguyện vọng cũng như thông báo mọi hoạt động của lớp trong tháng. Giáo viên đỡ đầu sát sao với tình hình của lớp để kịp thời phản ánh với Ban chủ nhiệm Khoa và cùng chi đoàn tham gia giải quyết các vấn đề trong lớp.

Trong học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 này, dưới sự chỉ đạo và quan tâm của Ban chủ nhiệm Khoa, chi đoàn cán bộ đã bắt đầu chùm hoạt động của mình bằng hoạt động đỡ đầu các lớp rất sôi nổi. Chi đoàn cán bộ đã phân công các đồng chí cụ thể trong chi đoàn đỡ đầu các lớp từ khóa 54 đến khóa 57. Ấn định thời gian họp của tất cả các chi đoàn trong khoa trong cùng một buổi tối, từ ngày mồng 1 đến mồng 10 hàng tháng. Với chủ trương này, trong tháng 9 và tháng 10 vừa qua, đã có những buổi sinh hoạt rất sôi nổi, vui tươi tại cơ sở 2. Tất cả các thầy cô đỡ đầu và các bạn sinh viên trong chi đoàn tham gia rất đầy đủ và nhiệt tình, không ngại việc đi lại xa và sinh hoạt vào buổi tối…Nhờ sự nhiệt tình đó đã tạo nên một bầu không khí rất vui vẻ, phấn khởi ngay từ đầu năm học tại cơ sở 2.

Hoạt động đỡ đầu của chi đoàn cán bộ là một hoạt động rất có ý nghĩa trong chùm hoạt động của chi đoàn cán bộ, do vậy hoạt động này cần được duy trì và phát triển hơn nữa.

 

 

 

Bài và ảnh: Hồ Thị Nhung, Chi đoàn cán bộ khoa Nông Lâm Ngư