Khoa Nông Lâm Ngư thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 và phân công cán bộ xem thi kỳ 2 như sau:

 Xem file đính kèm:

lich thi ky 2.doc