Dự giờ thăm lớp là hoạt động thường xuyên của chi đoàn Cán bộ nhằm tạo ra phong trào rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và chuyên môn của cán bộ trẻ. Thông qua các buổi dự giờ, các đoàn viên đã được tập thể chi đoàn đóng góp ý kiến để hoàn thiện về phương pháp giảng dạy, tác phong và chuyên môn.

Hưởng ứng tháng “Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm” và chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, chi đoàn Cán bộ khoa Nông Lâm Ngư đã tăng cường đăng ký, dự giờ các đoàn viên có giờ dạy trong học kỳ I.

Kết quả dự giờ thăm lớp cho thấy, các đoàn viên đã đảm bảo về chất lượng giảng dạy, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và cập nhật kiến thức. Các tiết dạy đều xếp loại tốt trở lên.

Sau đây là một số hình ảnh dự giờ của chi đoàn Cán Bộ

-Dự giờ cô Nguyễn Thị Thúy – Tổ Bảo vệ thực vật

- Dự giờ cô Nguyễn Thị Hương Giang – Tổ KN & PTNT


Bài và ảnh: Thái Thị Ngọc Lam - Chi đoàn Cán Bộ