Theo quyết định thành lập các Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của Trưởng khoa Nông Lâm Ngư.  Trong các ngày từ 20/5 đến 25/5/2016, các tiểu ban bao gồm: Tiểu ban Khoa học cây trồng, tiểu ban Bảo vệ thực vật, tiểu ban NTTS ngọt, tiểu ban NTTS mặn lợ và tiểu ban Khuyến nông đã họp và tiến hành cho sinh viên bảo vệ khóa luận thống nhất chấm điểm các đề tài nghiên cứu của các Sinh viên.

Kết quả cho thấy, các đề tài tốt nghiệp được các em sinh viên triển khai đúng tiến độ, đảm bảo về hàm lượng khoa học, trình bày báo cáo theo đúng quy định của khoa. Các Hội đồng đã ghóp ý để các em Sinh viên hoàn thiện trước khi in và làm các thủ tục nộp về khoa và Nhà trường.

Sau đây là một số hình ảnh tại các Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp:

Tin và ảnh: Ngọc Toàn