Bộ môn Nuôi trồng thủy sản ngọt

NGUYEN Thi Thanh
Lê Minh Hải
Nguyễn Thị Hồng Thắm
Nguyễn Đình Vinh
Hoàng Thị Mai
Trịnh Thị Bính
Phạm Anh Đức