Bộ môn Khoa học cây trồng

Truong Xuan Sinh
Tran Ngoc Toan
Nguyen Tai Toan
Cao Thi Thu Dung
Pham Thi Thu Hien
Nguyen Thi Bich Thuy
Nguyen Thi Thanh Mai
Dinh Bat Dung
Ha Thi Thanh Hai